Vad är unikt med Malmö?

Ibland får jag frågan vad som är unikt med just Malmö jämfört med andra svenska städer. Just Malmö har ju nämligen ryktet om sig att vara lite speciellt eller unikt. Jag har själv inte bott i några andra städer under några längre perioder. Eftersom jag inte riktigt har den långsiktiga erfarenheten som kanske krävs för att kunna jämföra olika städer så är det svårt att komma med en absolut sanning.

Jag har dock många vänner som har bott i flertalet andra svenska städer och i Malmö. Genom att prata med folk som bott i Malmö och även på andra ställen runt om i landet så är det lätt att få sina tankar om vad som sticker ut med just Malmö bekräftade.

Mer avslappnad stämning

Jämfört med våra två lite större svenska städer så tycks tempot i Malmö vara betydligt långsammare. Att allt går lite långsammare kan säkert vara stressande för någon som exempelvis kommer från Stockholm. På det hela taget tror jag dock att ett lugnare tempo kommer att innebära mindre stress för de allra flesta. Just därför är Malmö ett utmärkt val för alla som vill kunna känna stadsplanen men ändå bo på ett ställe som inte är allt för stressande.

Malmö är staden för den som inte hela tiden vill jaga. Malmö är ett ställe där man kan få saker gjorda utan att behöva springa runt och stressa ihjäl sig. Jag tycker att man tydligt märker när man är ute på stan att folk har en mer avslappnad attityd till tiden än i exempelvis Stockholm. Om man till exempel står i en kö till en matbutik eller en kiosk så är det inte ovanligt att man hör folk sucka eller ge frustrerande blickar om något drar ut på tiden. I Malmö tycker jag att folk, i alla fall i de flesta fall, tar förseningar och köer med jämnmod. Även om en kund skulle krångla vid kassan och göra att alla andra får vänta lite extra på sin tur så tycker jag sällan man ser några sura miner. Tack vare att folk tycks ha lite mer avslappnade förväntningar på hur en dag ska fortlöpa i Malmö så rinner frustrationen inte över även om man skulle stöta på några av de motgångar som vi alla upplever dagligdags.

Mer familjär stämning

Malmö är inte en liten stad. Därför vore det fel att säga att vi alla känner varandra eller att vi alla är del av samma familj. Ibland kan jag dock känna att vi har något av en familjär stämning även oss främlingar emellan har i Malmö. Jag kan inte riktigt säga vad detta fenomen beror på men jag tror att det har något att göra med att vår kära stad har en precis lagom storlek. I allt för stora städer så finns alltid en risk att man förlorar lite av sin medmänsklighet. I stora metropoler är det lätt att se alla andra individer som en del av den oändligt stora massan. Det är nästan lätt att glömma att folk man ser på gator, torg och i kollektivtrafiken är kännande människor med familjer och vänner, precis som du. Tack vare att Malmö inte är så vansinnigt stor är det fortfarande möjligt att se andra människor som just människor. I kvarteret där man bor är det faktiskt lätt att känna igen andra människor och kunna tillskriva dem mer personliga egenskaper.

Tack vare att det inte är allt för stora klungor av människor ute på stan så är det även möjligt att se individer snarare än folkmassor. Detta kanske är lite långsökt men jag tror definitivt att Malmös nätta storlek gör det lättare att känna som att vi alla tillhör en och samma stora familj här i staden.

Kulturella skillnader

En annan positivt aspekt med Malmö som jag känner inte riktigt finns i samma aspekt eller utförande i andra svenska städer är den speciella kultur som utvecklats just här. Att sätta fingret exakt på vad en kultur består av kan ibland vara svårt. I Malmö är kulturen relativt komplex. Alla små unika egenheter och beståndsdelar av hur man är och vilka åsikter man har byggs ihop till en kultur på en mer aggregerad nivå.

Att bryta ner exakt vad som är unikt med kulturen i Malmö är inte lätt men jag vill ändå göra att försök. Något som jag verkligen tror definierar kulturen här är det faktum att staden är så pass mångkulturell. Tack vare att vi har så många olika nationaliteter här som nu blivit svenskar och malmöbor gör att vi har väldigt rikt och diversifierat utbud av traditioner och tankesätt med mera. Den stora rikedom vi har av just människor gör att hela staden blir mer levande och varierad. Om man är ute och pratar med folk, exempelvis på krogen eller i olika föreningsverksamheter är det enkelt att få nya intryck. Att träffa andra som har helt andra erfarenheter än du själv gör att man kan växa som människa och ta in nya idéer.

Politiskt

Även rent politiskt så skulle jag säga att Malmö sticker ut lite grann från medelstaden i landet. Malmö är en väldigt vänsterorienterad stad på många sätt. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna brukar göra bra ifrån sig i varje val här. Malmöborna har i regel hög social medvetenhet. För oss är det viktigt att resurser går till det allmänna. Malmöbon vill i regel att skola, vård och annan social verksamhet ska prioriteras av politikerna. Jag tror att vi därför med glädje kan acceptera lite högre skatter här så länge vi känner att pengarna går till bra saker.